Προσκεκλημένοι Oμιλητές

Yiannis Aloimonos

Yiannis Aloimonos is a professor of computational vision in the Department of Computer Science at the University of Maryland, College Park and the director of the Computer Vision Laboratory at the Institute for Advanced Computer Studies. He works in the fundamental aspects of geometry and statistics in the area of multiple view vision (3D shape, segmentation, stereo, motion analysis). He is known for his work on active vision and his study of vision as a dynamic process. He has contributed to the theory of computational vision in various ways, including the discovery of the trilinear constraints that has generated a lot of recent activity in the field of model building and recognition, and the mathematics of stability in motion analysis as a function of the field of view, which contributed to the development of omnidirectional sensors. Software developed by his group is being used in commercial applications by IBM. He is the author of many publications (more than 60 in journals), has been serving on the editorial boards of several journals (IEEE PAMI, CVIU, The Visual Computer, Pattern Recognition), has chaired several International and National Conferences (CVPR, ICPR, 3DPVT) and is the (co)author of four books including one textbook on artificial intelligence. He frequently consults for the Industry and governments in the US and Europe. He has received several awards for his work (including the Marr Prize Honorable Mention Award, 1st International Conference on Computer Vision, June 1987, for his work on Active Vision and the Presidential Young Investigator Award from President Bush (1990)). He teaches classes on vision, computational neuroscience, and cognitive science. He is interested in cognitive systems, specifically the integration of visual cues and the integration of vision and action.


Tom Ziemke

Tom Ziemke, full professor of cognitive science since 2002, holds a German diploma in Informatics and Business Management, a Swedish MSc in Computer Science, and a PhD degree from the University of Sheffield, UK. Most of his research is concerned with embodied and distributed cognition, in particular theories and neuro-robotic models of how cognitive processes are shaped by the living body and its interaction with the material and social environment. Ziemke is coordinator of a recently started EC-funded 4-year integrated project called “Integrating cognition, emotion and autonomy” (IST-027819) which investigates the interaction of different levels of information processing in living and robotic cognitive systems. ICEA involves 10 European research groups with a total budget of 8.000.000€. Ziemke is also a member of the executive committee of euCognition - the European Network for the Advancement of Artificial Cognitive Systems. He is associate editor of the Journals: New Ideas in Psychology and Connection Science and was editor/acting editor-in-chief of the latter from 2001-2005.


Νέα

  Φωτογραφίες του συνεδρίου

  12/5/2008: Προθεσμία υποβολής άρθρου στην Ειδική Συνεδρία: 31 Μαΐου.

  2/5/2008: Η προθεσμία υποβολής εργασιών παρατείνεται ως τις 19 Μαΐου.

  15/3/2008: Η ηλεκτρονική υποβολή εργασιών είναι ανοιχτή.

  12/3/2008: Ανακοίνωση βραβείου καλύτερου φοιτητικού άρθρου. Λεπτομέρειες θα βρείτε στη σελίδα "Υποβολή Εργασιών".

  10/2/2008: Ανακοίνωση ειδικής συνεδρίας: Applications of AI Research in Engineering Design